FSC papier, wat is dat eigenlijk?

FSC gecertificeerd papier, tja, het klinkt goed, maar wat betekent het eigenlijk? 

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. Met verantwoord wordt bedoeld dat op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft 10 principes opgesteld voor verantwoord bosbeheer. Je leest er hier meer over. Deze principes hebben o.a. betrekking op geldende wet- en regelgeving, eigendoms- en gebruiksrecht van land en bos, rechten van lokale bevolking, bescherming en instandhouding van biodiversiteit en unieke ecosystemen. Er wordt dus rekening gehouden met mensen en dieren die afhankelijk zijn van het bos.
Om er zeker van te kunnen zijn dat papier gecertificeerd is moeten alle bedrijven in de keten gecertificeerd zijn. Denk daarbij aan de producent van papier(producten), maar ook aan de drukker. Het certificeren gebeurt door onafhankelijke certificerende organisaties.
Er zijn verschillende FSC-labels van toepassing op hout en papier: 


Voor een product waarvan al het hout afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen wordt het 100%label toegepast. 
Voor een product dat bestaat uit een combinatie van materiaal uit FSC-gecertificeerde bossen, FSC controlled Wood en/of gerecycled materiaal bestaat het Mix-label. 
Voor een product waarvan minimaal 85% van het hout bestaat uit post-consumer* gerecycled materiaal (en de rest uit pre-consumer** gerecycled materiaal) wordt het FSC Recycled label toegepast.

Afhankelijk van het type product zul je dit label echter niet altijd terugvinden op het product. Op sommige producten is het niet mogelijk het label te plaatsen of er wordt uit esthetisch oogpunt voor gekozen het label weg te laten. De drukker of producent kan echter altijd aantonen dat hij FSC gecertificeerd is.
*post-consumer materiaal is materiaal of een product dat niet langer wordt gebruikt, maar is gevonden in het vuilnis. Het wordt gerecycled.
**pre-consumer materiaal is afkomstig van industrieel afval en is dus nog niet gebruikt.

Overigens is FSC niet het enige keurmerk/label dat duurzaam bosbeheer garandeert.

    Het PEFC keurmerk garandeert hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos. PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Om dit keurmerk te krijgen moet de bescherming van milieu, biodiversiteit en sociale maatregelen voor de lange termijn zeker worden gesteld.

 Het Europees Ecolabel staat voor een lage milieubelasting gedurende de hele levenscyclus van het product - van productie tot weggooien. De uitstoot van CO2 is voor papier met het Ecolabel lager, en de waterverontreiniging is zo laag mogelijk. Het papier kan gemaakt  zijn van gerecyclede vezels of houtvezels van duurzaam bosbeheer, en het is geproduceerd in energiezuinigere fabrieken. 

 Dit Duitse keurmerk kan staan op papier en producten van papier. Het papier moet voor een bepaald percentage uit (post-consumer) oud papier bestaan. Chloor, gehalogeneerde bleekmiddelen of optische witmakers zijn bij productie niet toegestaan.

  Papier met De Zwaan moet chloorvrij gebleekt zijn; de uitstoot van milieubelastende stoffen bij de productie moet laag zijn. Het papier is niet per se gemaakt van kringlooppapier.

Bronnen: FSC en Milieucentraal

Reacties