Over duurzame kaarsenWe hebben kaarsen in ons assortiment gemaakt van duurzame soja- en palmolie. Maar bestaat dat eigenlijk wel? Hoe zit dat nu precies? En wat is het voordeel van een soja/palmoliekaars ten opzichte van een paraffine kaars?We hebben er allemaal weleens iets over gelezen: grootschalige ontbossing in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië. Dit brengt grote problemen met zich mee, het leefgebied van de meest prachtige dieren, zoals orang oetans, olifanten, neushoorns en tijgers verdwijnt omdat palmolieplantages oprukken. Hetzelfde geldt voor grootschalige sojaplantages die zorgen voor aantasting van belangrijke natuurgebieden en overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat zorgt voor het uitsterven van plant- en diersoorten, aantasting van de waterhuishouding en een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Niet mis dus. Soja wordt vooral als veevoer gebruikt, het is relatief goedkoop en zorgt ervoor dat aan de enorme stijgende vraag naar (goedkoop) vlees kan worden voldaan. Palmolie wordt veel gebruikt in producten als margarines, zeep, chocolade, ijs, koekjes en cosmetica. 

Gelukkig is er goed nieuws. WNF heeft in 2006 geholpen met het oprichten van een Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja. Zij kwamen spelregels overeen om de teelt van soja te verbeteren. Sinds 2003 is WNF actief betrokken bij het opstellen van regels voor de productie van duurzame palmolie in het rondetafeloverleg (RSPO). Resultaat zijn criteria die ervan uitgaan dat palmolieteelt alleen daar plaatsvindt waar dit niet ten koste gaat van mensen en waardevolle natuur. Sinds 2008 zijn in Europa steeds meer producten te vinden met volgens RSPO gecertificeerde palmolie. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de economische baten van gecertificeerde palmolie de kosten van de certificering ver overstegen. Het loont dus om het duurzaam te doen. Begin 2012 lag de productie van deze duurzame palmolie op 12% van de wereldproductie. De kaarsen die wij in ons assortiment hebben worden op duurzame wijze geproduceerd, volgens de regels van RSPO.  

Onze kaarsen worden gemaakt door een Engels bedrijf dat al 20 jaar zaken doet met kleine plantages die tevens aangesloten zijn bij de RSPO. De gehele productieketen is traceerbaar en wordt zo duurzaam en eerlijk mogelijk ingericht. Dat betekent dat er wordt gewerkt onder eerlijke omstandigheden, dat gewassen niet genetisch gemodificeerd zijn*, dat de gewassen niet worden geplant op ontboste terreinen en dat de producten niet worden getest op dieren.

Er zijn een aantal grote voordelen aan soja/palmoliekaarsen ten opzichte van paraffinekaarsen:

-paraffinekaarsen hebben als grondstof aardolie dat schaars is. Bovendien kennen we allemaal verhalen over de winning van olie en de problemen die dit met zich meebrengt.
-Soja/palmolie is een hernieuwbare grondstof.
-Een soja/palmoliekaars is biologisch afbreekbaar en deze brandt schoon, zonder roet en toxische stoffen. 

-De brandduur van een soja/palmoliekaars is langer, vaak wel 50% langer.
-Een soja/palmoliekaars is volledig plantaardig en geschikt voor veganisten.Dan is er ook een groot nadeel: het vervoer naar Europa. Helaas groeit er niet of nauwelijks soja of oliepalm in Europa en dat betekent vervuilend vervoer. Het vervoeren gebeurt zoveel mogelijk per boot. Maar het blijven veel kilometers. Toch ben ik van mening dat de voordelen van plantaardige kaarsen zwaarder wegen dan de nadelen en dat maakt dat we ervoor hebben gekozen deze kaarsen in ons assortiment op te nemen.
Er zijn ontwikkelingen gaande om kaarsen te maken van raapzaad, dat in Europa wordt verbouwd. Deze stompkaars is daar bijvoorbeeld van gemaakt. Raapzaad heeft in een kaars dezelfde eigenschappen als soja en palmolie. Zodra het mogelijk is om alle kaarsen in ons assortiment te vervangen door deze dichterbijvariant, dan zullen we dat realiseren. Het aanbod is op dit moment nog te beperkt, maar we verwachten het de komende tijd zal groeien. We houden je op de hoogte.

Om de vraag die ik aan het begin van dit artikel stelde; duurzame palmolie/sojakaarsen, kan dat eigenlijk wel, te beantwoorden: Ja, wij denken van wel, maar er is nog werk aan de winkel.


*genetische modificatie kan zorgen voor gewassen die resistent zijn voor  onkruidbestrijdingsmiddelen waardoor een boer meer bestrijdingsmiddelen kan gebruiken, waardoor meer milieuschade kan optreden.Bronnen: RSPO, WNF, milieuloket

Reacties